I Helsingør Bycenter ønsker vi et trygt og roligt miljø, der er rart at færdes i. Derfor har vi nogle ordensregler for ophold i Helsingør Bycenter og det er forbudt at:

  • Medbringe knallert & cykel.
  • Færdes på rulleskøjter, skateboard, løbehjul eller lignende.
  • Medtage hunde, med mindre det er fører- eller servicehunde.
  • Forurene eksempelvis ved henkastning af papir og andet affald.
  • Beskadige bygninger, elevatorer og udsmykning.
  • Indtage alkohol – øl, vin og spiritus.
  • Færdes synligt beruset, genere andre ved tilråb eller på anden måde virke støjende.
  • Opsætte plakater. Omdele løbesedler og reklametryksager uden forudgående aftale med Center Management.
  • Der foretages Video-overvågning i og ved Helsingør Bycenter. Optagelser opbevares og slettes i overensstemmelse med lovkrav på området – og er omfattet af reglerne for behandling af persondataoplysninger. Ønsker du at vide mere, kan du læse nærmere om reglerne på Datatilsynets hjemmeside.