Helsingør Bymuseum

Helsingør Bymuseum fortæller den store historie om byen, der siden i hvert fald 1231 har været Danmarks port til Øresund. Helsingør Bymuseum er købstadens museum.

Website: helsingormuseer.dk