Information

Regler for Helsingør Bycenter

I Helsingør Bycenter ønsker vi et trygt og roligt miljø, der er rart at færdes i. Derfor har vi nogle ordensregler for ophold i Helsingør Bycenter og det er forbudt at:

  • Medbringe knallert & cykel
  • Færdes på rulleskøjter, skateboard, løbehjul eller lignende
  • Medtage hunde
  • Forurene eksempelvis ved henkastning af papir og andet affald
  • Beskadige bygninger, elevatorer og udsmykning
  • Indtage alkoholiske drikke – øl, vin og spiritus
  • Færdes synligt beruset, genere andre ved tilråb eller på anden måde virke støjende
  • Opsætte plakater. Omdele løbesedler og reklametryksager uden forudgående aftale med Centeradministrationen.